Adres IP – co to jest?

Czas czytania: 2 minut

Adres IP – definicja

Adres IP jest unikalnym numerem, służącym do identyfikacji
urządzenia, działającego w Internecie lub sieci lokalnej. Jego nazwa pochodzi od ang. “Internet Protocol address” (IP address).

Wbrew rozpowszechnionemu mniemaniu, adres IP nie jest swoistym „numerem rejestracyjnym” komputera. Komputer czy smartfon nie są bowiem na stałe połączone z jednym adresem IP. Przy każdym zalogowaniu się do Internetu nasz komputer czy smartfon może mieć nadany inny adres IP przez dostawcę Internetu. Nie jest też rzadkością sytuacja, w której kilka urządzeń dzieli jeden publiczny adres IP.

Jak w takim razie, posługując się adresem IP, można precyzyjnie identyfikować urządzenia i ich użytkowników? Każda sieć prowadzi bazę danych (tzw. zapisy systemowe), w której notuje adresy IP i urządzenia, do których zostały one przypisane w danym okresie czasu. Osoba, mająca dostęp do zapisów systemowych danej sieci, nie ma więc problemu z ustaleniem prawdziwego adresu IP każdego jej użytkownika.

Rodzaje adresów IP

Obecnie używane są trzy podstawowe typy tych numerów:

1. Adres IP typu IPv4 – najpopularniejsza metoda zapisu, opracowana w 1977 r.
2. IP adres typu IPv5 – ten sposób zapisywania adresu IP miał być w założeniu twórców unowocześnieniem poprzedniej, 4. wersji. Nie zdobył jednak szerszego uznania. Szerzej znany pod swoją angielską nazwą “Internet Stream Protocol” (ST).
3. Adres IP typu IPv6 – duże zapotrzebowanie na adresy IP w wersji 4. doprowadziło do ich całkowitego wyczerpania między 2011 a 2016 r. Konieczne stało się opracowanie nowej metody tworzenia adresów IP – czyli 6. wersji protokołu. Od 8 czerwca 2011 r. (oficjalny test) została ona dopuszczona do użytku na całym świecie.

Budowa adresu IP

IP adres typu IPv4 ma długość 32 bitów w postaci 4. oktetów (bajtów 8 – bitowych), oddzielanych kropkami (zapis w systemie dziesiętnym) lub spacjami (zapis binarny) czy dwukropkami (zapis szesnastkowy).

Z kolei adres IP typu IPv6 składa się z ośmiu 16 – bitowych sekcji adresu (każdy adres IP liczy więc 128 bitów) i zapisywany jest wyłącznie w postaci szesnastkowej.

Gdzie szukać adresu IP swojego komputera?

Najprostszą metodą jest skorzystanie z jednej z wielu stron, oferujących darmowe sprawdzenie adresu IP. Przykładami takich stron mogą być:

1. http://mojnumerip.pl/
2. https://ip-info.org/pl/
3. https://www.adres-ip.pl/sprawdz.html