HTTPS – co to jest?

Czas czytania: 2 minut

HTTPS (ang. Hypertext Transfer Protocol Secure) to termin, który napotkała każda osoba używająca Internetu, nieważne, jak powierzchowne byłoby to korzystanie. Niewiele osób, widzących codziennie nawet po kilka razy skrót „https://”, poprzedzający adres przeglądanej strony internetowej, zna jednak jego znaczenie. Czas to zmienić!

Protokół HTTPS – definicja

Termin ten jest pochodzącym z języka angielskiego skrótem pełnej nazwy protokołu. Brzmi ona „Hypertext Transfer Protocol Secure” – w wolnym tłumaczeniu „Zabezpieczony Protokół Przesyłania Dokumentów Hipertekstowych”. „Dokumenty hipertekstowe” to – w dużym uproszczeniu – strony internetowe.

HTTPS jest zabezpieczoną wersją protokołu HTTP (Hypertext Transfer Protocol – w języku polskim „Protokół Przesyłania Dokumentów Hipertekstowych”).

Jakie jest zadanie protokołu HTTPS?

Zadaniem protokołu HTTPS jest szyfrowanie informacji, wymienianych pomiędzy serwerem a klientem (czyli komputerem zwykłego użytkownika). Do szyfrowania danych strony internetowej, zabezpieczonej HTTPS używa się obecnie protokołu TLS (do niedawna w użyciu był starszy protokół SSL).

Strona zabezpieczona protokołem HTTPS jest bezpieczniejsza dla użytkownika. Wprowadzane na niej dane są bowiem trudniejsze do przechwycenia, odczytania i zmiany. HTTPS jest najczęściej stosowaną metodą zabezpieczenia witryn internetowych, na których wpisujemy informacje poufne (strony logowania banków, serwisy społecznościowe, itp.).

Czym różnią się od siebie protokoły HTTP i HTTPS?

Protokół HTTP:
– port domyślny dla tego protokołu to 80,
– stronę internetową poprzedza przedrostek: „http://”,
– protokół HTTP nie szyfruje przesyłanych za jego pośrednictwem informacji. Jest więc mniej bezpieczny,
– z tego powodu strona, używająca protokołu HTTP, jest mniej widoczna w Google, niż witryna szyfrowana przy użyciu HTTPS.

Natomiast protokół HTTPS:
– domyślnie korzysta z portu 443,
– adres strony www rozpoczyna się od przedrostka „https://”,
– szyfruje przesyłane pomiędzy serwerem a klientem dane,
– preferowany przez Google; z tego względu (a także ze względów bezpieczeństwa) coraz więcej stron jest szyfrowanych przy użyciu protokołu HTTPS.

Czy HTTPS wpływa na pozycjonowanie?

Według przeprowadzanych przez nas testów protokół HTTPS ma marginalny wpływ na pozycje całego serwisu. Aktualnie jednak warto korzystać z tego protokołu, ponieważ jego podłączenie nie jest czasochłonne, nie kosztuje nic lub bardzo małe kwoty, a może poprawić bezpieczeństwo całej strony lub sklepu internetowego. Jest wielce prawdopodobne, że przeglądarki internetowe wymuszą na serwisach korzystanie z protokołu HTTPS, przez np. pokazywanie informacji o niebezpieczeństwie potencjalnym Klientom, co na pewno odbije się na spadku zamówień i odwiedzin.

Lepiej zapobiegać niż leczyć, tak samo, jak lepiej wdrożyć SSL, niż o nim zapomnieć, nawet jeżeli miałoby to być neutralne pod względem pozycjonowania.

Allegro lokalnie na przykład korzysta z HTTPS.

Rate this post