ROI co to jest i jak obliczyć?

Czas czytania: < 1 minuta

(ang. return on investment, zwrot z inwestycji) Jest to wyznacznik służący do ocenienia efektywności inwestycji. Pozwala nam ocenić skuteczność inwestycji,
efektywność podejmowanych działań marketingowych, oraz opłacalność korzystania z reklam. Jego zadaniem jest zmierzenie kwoty zwrotu z określonej inwestycji w odniesieniu do jej kosztu. Aby obliczyć ROI, zysk z kampanii jest dzielony przez jej koszt. Wynik podaje się w procentach.

Obliczanie ROI

Aby policzyć wyznacznik ROI należy posłużyć się poniższym wzorem:
ROI =
(przychód – koszt sprzedanych towarów i usług) / koszt sprzedaży towarów i usług * 100%

Przychód

kwota sprzedaży towaru

Koszt sprzedanych towarów i usług


koszt poniesiony na wytworzenie danego produktu i jego reklamę.

Przykład


Koszt produkcji wynosi 100 PLN, a sprzedaź 200 PLN. Produkt jest reklamowany w Google Ads i kupiło go 6 osób w podanej cenie. Przychód wyniósł 1200 PLN, a koszty reklamy 200 PLN. Roi więc wyliczymy w następujący sposób:
(1200 PLN – (600 PLN + 200 PLN ) ) / (600 PLN + 200 PLN) * 100%, co daje nam 50%.

Co to jest ROI

Poprawność wskaźnika


Obliczanie wskaźnika ROI nada się w przypadku oceny działań marketingowych, oraz zwrotu z inwestycji, ale proszę nie zapominać, że jest on dosyć ogólny i nie uwzględnia np. wahań zysku, czy sezonowości, nie mówiąc już o szeregu innych dodatkowych kosztów, np. takich jak wynagrodzenia pracowników.

5/5 - (1 vote)