Znaczniki HTML - czym są?

Czas czytania: < 1 minuta

Są to części składni języka HTML, które mają informacje o tym, jak ma wyglądać i jaki ma mieć układ nasza strona internetowa. Roboty pobierające zwartość strony używają umieszczone w tagach dane, aby lepiej dostosować wyniki wyszukiwania do użytkownika.

Budowa znacznika HTML

Znaczniki HTML tworzone są poprzez umieszczenie określonego i specjalnego tekstu między dwoma ostrymi nawiasami (<treść>). W HTML występują znaczniki pojedyncze, jak i podwójne. Składają się one ze znacznika otwierającego oraz kończącego. Znaczniki zamykającego ustawiane są po otwierających i posiadają znak „/” od razu po znaku mniejszości (np. <h1> </h1>). W starszych wersjach tego standardu znak „/” był ustawiany w znaczniku zamykającym przed znakiem większości. W HTML5 taki zabieg nie jest konieczny, ale jego zastosowanie nie sprawia problemów. Wielkość liter nie ma technicznego znaczenia, ale przyjęło się stosować ich małą wersję. Znaczniki
HTML mogą również mieć dodatkowe informacje nazywane atrybutami.
Atrybuty buduje się, używając nazwy, znaku równości i wartości umieszczonej w cudzysłowie po tym znaku równości.

Znacznik pojedynczy:

<nazwa_znacznika/>

Znacznik podwójny:


<nazwa_znacznika> treść </nazwa_znacznika>

Znaczniki umożliwiają nam dodawanie do strony metadanych, wstawianie obrazków, umieszczanie tekstu w paragrafach, oznaczyć go jako nagłówek, pogrubić tekst, oraz wiele więcej.

Podział znaczników:


Znaczniki, które występują w HTML możemy podzielić na kilka kategorii:
* na występujące w sekcji <head> i <body>
* na semantyczne i niesemantyczne,
* na liniowe i blokowe,
* pojedyczne i podwójne.

Podstawowe znaczniki HTML - wybrane przykłady:


<!--komentarz--> - Używany podczas rozwijania witryny, w kodzie źródłowym. Służy do pisania swoich przemyśleń, uwag, przyszłych planów itp. na temat kodu,
<link> - Element określający relację między dokumentem a zewnętrznym zasobem,
<title> </title> - Odpowiada za tytuł strony. Można go zobaczyć na pasku strony,
<head> </head> - Zawiera podstawowe informacje o dokumencie, m.in. tytuł i opis,
<html> </html> - Między tym znacznikiem znajduje się cały kod źródłowy pliku HTML,
<body> </body> - Znajduje się w nim główna treść dokumentu.

5/5 - (1 vote)